Rostatistik

Kilometer diagram
Fordeling af kilometer baseret på måneder