NYE MEDLEMMER KAN SKRIVE SIG PÅ VENTELISTEN

Sikkerhedsreglement

§ 1 Formål og gyldighed   
Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kano- og kajakroning i GoPaddle

Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning i søer, åer og havet, som sker:
- Til eller fra klubbens anlæg
- Til klubbens arrangementer, herunder klubture
- Hvor klubbens kanoer, kajakker eller sup’er anvendes

Sikkerhedsbestemmelserne gælder både for medlemmer og deres gæster.    

§ 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning    

Stk. 2.1 Rovand    
GoPaddles daglige rovand er:
- Aarhusbugten nord for Aarhus Lystbådehavn til Egåens udløb
- Kanalforbindelsen syd for GoPaddle
- Aarhus Å
- Brabrand sø
GoPaddles andre farvande er alt rovand i en svømmeafstand af fra bredden eller kysten. Vand ud over denne afstand er åbent vand.    

Stk. 2.2 Roning i dagligt vand    
Der skal altid medbringes en CE-mærket svømme- eller redningsvest og et øsekar.

En frigiven roer har selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at færdigheder og udstyr er tilstrækkelige og sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Det er forudsat, at en frigiven roer kan svømme.    

Stk. 2.3 Roning i andre farvande og på åbent vand    
Ved roning i andre rovande end det daglige vand, skal roeren desuden medbringe velvalgt supplerende sikkerhedsudstyr som fx mobiltelefon.     
Stk. 2.4 GoPaddles begyndervand    
GoPaddles begyndervand er distancen fra stranden v/ Træskibshavnen til kanalen ved Navitas. I GoPaddles begyndervand gælder:
- Begyndere må ro 2 og 2 i sommerperioden, når sikkerhedsbestemmelserne er kendt.    

§ 3 Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning    

Stk. 3.1 Roning under instruktion    
Instruktøren skal være uddannet DKF-instruktør 2.

Instruktøren kan fravige sikkerhedsbestemmelserne, når det er nødvendigt for at gennemføre instruktionen.    

Stk. 3.2 Roning i vinterperioden    
Vinterperioden er fra 1. oktober til og med 30. april.

Vinterroning forudsætter, at roeren er frigivet eller ifølge med en instruktør

Ved vinterroning må frigivne roere ro i dagligt rovand ved dagslys op til 30 m fra bredden.

Roning på åbent vand:

Ved roning i vinterhalvåret skal man være iført egnet beklædning, så hypotermi undgås. Det anbefales at medbringe skiftetøj. Der skal bæres svømmevest. Det anbefales, at der medbringes mobiltelefon i vandtæt etui og at man har oplyst start- og forventet sluttidspunkt inden afgang. Det anbefales, at man ikke ror alene.    


Stk. 3.3 Roning i mørke    
Roning fra solnedgang til solopgang er roning i mørke.

Ved roning i mørke skal der kunne tændes en lygte. Lygten skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, der kan ses i 300 meters afstand.     

Stk. 3.4 Roning i områder med væsentlig erhvervstrafik    
Der skal udvises særlig agtpågivenhed og respekt for erhvervstrafikken. Havnens erhvervsområder må under ingen omstændigheder tilgås og passage af sejlrenden til Aarhus kræver særlige kompetencer og planlægning.    

Stk. 3.5 Roning med gæster    
Roere der ikke er medlemmer af klubben, er gæster.

Roning skal ske med et frigivet klubmedlem som vært.    

Stk. 3.6 roning med børn og unge under 15 år    
Børn og unge skal:
-    kunne svømme 600 meter
-    altid ro sammen med voksne, frigivne medlemmer
-    bære vest under roning hele året    

Stk. 3.7 Roning i Århus å    
Ved Vester Alle skal kajakker formentligt bæres forbi, eller der gås over ved det lavvandede område. Både uden ror kan i perioder passere uhindret.    

§ 4 Frigivelser og rettigheder    

Stk. 4.1 Ikke frigivne    
En roer der ikke er frigivet, må kun ro under opsyn af en frigiven roer over 18 år. Roningen skal foregå i dagtiden i GoPaddles begyndervand.    

Stk. 4.2 Frigivne roere    
For at blive frigivet i en bådtype, skal roeren ved en prøve demonstrere, at vedkommende kan:
- komme sikkert i og op fra vandet ved både bro og kyst
- Løfte, håndtere, isætte båden forsvarligt
- kan ro og manøvrere båden sikkert, herunder:
    ro forlæns og baglæns
    flytte båden sideværts
    ro i ottetaller
    dreje båden på stedet
    forebygge kæntring ved støttetag
    gennemføre makkerredning og selvredning

Herudover skal roeren:
-    være fyldt 15 år
-    have forstået GoPaddles sikkerhedsbestemmelser
-    have roet minimum 100 km.

Frigivne roere må ro:
-    alene i dagligt rovand
-    sammen med en anden frigiven i andre rovande    

§ 5 Fartøjer    
Alle fartøjer der opbevares i GoPaddles bådhus skal være funtionsdygtige. Nødvendige reparationer skal ske inden for rimelig tid.